Risus Bilişim - Amaçlarımız

RİSUS BİLİŞİM olarak başta gelen amaçlarımızdan biri, müşterimizin en değerli satıcısı olmaktır. Bu amaç için Şirket, müşteri gereksinimlerini, sürekli bir işbirliği ve güven bağı oluşturacak şekilde ihtiyaca uygun ürün ve hizmet sağlamak için çaba harcar.
Buna paralel olarak RİSUS BİLİŞİM’nin satıcı firmalarla olan iş ilişkilerinde, sorumluluk sahibi ve güvenilir bir müşteri olarak oluşturduğu ün aynı anlayışla devam ettirilerek korunmalıdır.
Tüm müşteri, satıcı firmalar ve yüklenicilerle olan ilişkiler, aralarında hiç bir ayrım gözetmeden yasalara ve iş ahlakına uygun olarak dürüstçe yürütülür.
Çözüm firması kimliği, müşteri için sorun çözücü biçimde var oluş ile kazanılır. RİSUS BİLİŞİM, Çözüm Firması kimliğini, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışına uygun olarak yürütür. Bu doğrultuda tüm RİSUS BİLİŞİM personeli, ilk telefonla başlayacak olan sıcak diyalogla, tüm ilişkiler süresince devam ettirilerek müşteri memnuniyeti sağlanır.
Müşteri problemlerini çözüme kavuşturacak olan tüm şirket elemanları, firma dışında bulundukları süre zarfında Bölüm Sekreterleri ile sürekli irtibat halinde olup, kendi alanlarında çözüm bekleyen müşterileri gerekirse dışarıdan arayıp problemleri ile ilgilendiğini, çözüm için planlamalar yapıldığını bildirerek müşteriyi memnun etmeye çalışmalıdır.
Bu doğrultuda müşteri ile yapılacak konuşmalarda nezaket sınırları içinde firması ve çalışanlarının niteliği hakkında yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde bir yaklaşımla problem ele alınmalıdır.
Personelin firma adına yaptığı tüm görüşmeler, sağladığı hizmetler gibi her türlü etkinlik belgelendirilmelidir. Potansiyel müşteri ile yapılan ilk görüşmede görüşmeyi yapan personel tarafından RİSUS BİLİŞİM Bilgi Sisteminde müşteri ile ilgili dosya (softcopy) açılır ve bundan sonraki her türlü aşama bu dosya üzerine kaydedilerek takip edilir. Bu dosya, satış öncesi, gerçekleştirme ve satış sonrası etkinliklerin tümünü içeren bir bilgi kaynağıdır. Bu kaynakta yer alan her belge ayrıca dökümü alınmak suretiyle gerçek bir dosyada saklanmalıdır. Bunun yanı sıra önemli görüşme notları ve tutanaklar dosyalama sistemi içinde müşteri imzasını da içerecek şekilde yer almalıdır. RİSUS BİLİŞİM içindeki, ileride referans verilebilecek tüm görüşme ve aktiviteler de aynı sistem üzerinde kayıt altına alınacaktır.
İş teslimi sırasında işin alıcısının imzalayacağı tarih içeren bir belge alınır. Proje takvimi doğrultusunda taahhüt edilen işler sonuçlanana kadar ara aşamalarda yapılan tüm teslimatlar iki kopya halinde belgelendirilerek, bir kopyası müşteriye verilip, diğer kopyası da proje dosyasına konularak takip edilir.
Aynı şekilde, müşteriye iş teslim süresi ile ilgili ya da bir vaat niteliği taşıyacak sözlü ifadeleri kullanmaya temelde RİSUS BİLİŞİM’nin yöneticileri yetkilidir.
Bu yetki geçici olarak söz konusu projenin RİSUS BİLİŞİM içindeki proje yöneticisine devredilebilir. Diğer personel kendisine yöneltilebilecek bu nitelikte sorularda ilgili kişiyi referans gösterecektir. Teslim süreleri, kalite veya herhangi bir konuda ilgili kişilerce ortaya konan taahhütler, profesyonel anlayış çerçevesinde yerine getirilmeye çalışılır.
RİSUS BİLİŞİM elemanları konuşmalarında rakip firmaları kötüleyecek, bir ihaleye yeterli olmadıklarını ifade edecek konuşmalara girmemelidirler. İhalenin Teknik Komisyonu bu tür yeterlilikleri değerlendirmekle yetkili ve sorumludurlar. Yasalara göre ihaleye giremeyecek bir firma RİSUS BİLİŞİM çalışanlarınca tespit edildiğinde bu itirazı yapmaya RİSUS BİLİŞİM’nin yöneticileri yetkilidir.
Firmamızı üstün kılan özellikleri, rakip firmayı karalamadan iletmek zorundayız. Bu iş ahlakının gereğidir. Ayrıca, bu tarz bir iletişim, çalışanın kendine, firmamıza ve üretimimize güvenin de bir ifadesidir.