Risus Bilişim Hizmetleri, bilgi teknolojileri ürün ve hizmetleri konusunda, servis sağlayıcı olarak entegratör konumundadır. Kuruluşundan bu yana, 2003 Yılı’ndan beri, süreklilik içinde konsantrasyonunu yenilikçilik ve araştırma üzerinde yoğunlaştırmış, uzun soluklu iş ortaklığı ilişkileri ile bilgi teknolojileri alanında katma değerli servis sağlayıcısı rolünü üstlenmiştir. Kalite yönetimi konusunda üçüncü taraf denetçiler tarafından sürekli kalite denetimleri gerçekleştirilmekte olup, çeşitli uluslararası kabul görmüş iş ortaklığı sertifikalarının yanı sıra ISO 9001 kalite belgesini de barındırmaktadır.
Risus Bilişim Hizmetleri rekabetini; kalite, ürün çeşitliliği ve hizmet yeterliliği alanlarında fark yaratmak üzerine kurmuştur. Kalite Yönetim Sistemi esaslarını tüm iş süreçlerinde uygulamaktadır. Bu kalite taahhüttü, yüksek müşteri memnuniyeti ve sürekli artan başarısında baskın faktör olmuştur.